HVORFOR VÆLGE DMF?


Tryghed i flytningen

Dansk Møbeltransport Forening (DMF) består af medlemmer, der vil flytte professionelt, optræde reelt og være bevidste om det ansvar det er at håndtere andre menneskers ejendele.
Vi ved, at mennesker erhverver sig mange ting med store værdier igennem tiden - både reelle værdier og ting med store affektionsværdier. 

Tryghed for nænsom
professionalisme

Når man skal flytte, ønsker man selvfølgelig et flyttefirma, der vil behandle ens ting med respekt og nænsom hånd. Det vil DMF medlemmerne. Og vi kan, fordi vi har erfaring i alle former for flytning og opbevaring. Store og små opgaver imellem hinanden. Lokalt, indenlands og udenlands.

Optimal flytning

Vi arbejder hele tiden med udvikling og afprøvning af nye hjælpemidler, og den fælles erfaring, foreningen får på den måde, kommer alle medlemmer til gode - og dermed alle kunder, der bruger et DMF medlem til flytningen. Vi har det rigtige tidsbesparende grej og vore specialudstyrede flyttevogne skåner dine ting bedst muligt.

Sikkerhed

Det er obligatorisk for Dansk Møbeltransport Forenings medlemmer at have en flytteansvarsforsikring, som dækker, hvis uheldet er ude i.h.t. almindelige betingelser.
Det er din garanti for at du får en reel, sikker og tryg behandling, når du vælger et flyttefirma, som er medlem af Dansk Møbeltransport Forening.


VI HOLDER DIG OPDATERET

Seneste nyt fra branchen:

 • &nbps;

  Flyttebranchen efterlyser kvalificeret arbejdskraft


  Der er igen kommet fuld gang i landets flyttebiler, efter at corona i en periode satte en brat stopper for alle former for flytninger. ”Men i dag mangler branchen i den grad kvalificeret arbejdskraft.” 

  Det sagde formanden for Dansk Møbel Transportforening Lasse Ødum på foreningens generalforsamling i København lørdag den 4. september.

  ”Corona har sat sit præg på flyttebranchen. De fleste medlemmer er – indtil nu – kommet gennem første bølge med skindet på næsen, men der er også medlemmer, som i en periode har oplevet et brat fald i aktiviteten. Nogle medlemmer har været ramt hårdt, når enkelte store kunder enten er lukket, eller har skåret aktiviteter væk, og så er der lige pludselig også mindre at køre med,” sagde Lasse Ødum.

  Læs hele pressemeddelelsen.

 • &nbps;

  Krav til diesellastbiler i miljøzoner skærpes


  Den 1. januar 2022 bliver kravene til diesellastbiler i miljøzoner skærpet igen. 

  De skærpede krav til diesellastbiler betyder, at køretøjet for at køre lovligt i miljøzonerne tidligst må være registreret første gang den 1. januar 2015 eller skal være udstyret og synet med et godkendt partikelfilter.

  Alle lastbiler med Euro 6-motor opfylder kravet uanset registreringsdato, fordi Euro 6-motorer er udstyret med et fabriksmonteret partikelfilter.

  ”Der er mulighed for at søge dispensation fra miljøzonekravene. Man kan fx søge, hvis man har bestilt en ny lastbil, der er forsinket i leveringen,” siger sekretariatschef Anders Due, DMF. 

  Læs mere her.

   

 • &nbps;

  En tredjedel af alle flytninger foretages af enlige


   

  Danmarks Statistik har i september offentliggjort sin årlige statistik over flytninger i Danmark. 

  De nye tal viser bl.a., at 35-årige kvinder og mænd med dansk statsborgerskab i gennemsnit er flyttet hhv. 9,3 og 8,8 gange i løbet af deres liv. 

   

  Læs hele artiklen.

 • &nbps;

  Søg legater hos DMF


  På årets generalforsamling besluttede man at nedlægge DMF´s Æresgavefond som en selvstændig enhed. 

  Det betyder dog ikke, at der ikke længere kan søges legatportioner hos DMF. Det er stadig muligt, men ansøgninger skal blot stiles direkte til DMF.

  Der kan søges legatportioner til hhv. 25-, 40- og 50-års-jubilarer, der uafbrudt har været ansat i samme DMF medlemsvirksomhed i de anførte års angivelser. 

  "Endelig fastholder vi, at der kan søges anerkendelse til færdig uddannede transportlærlinge," siger sekretariatschef Anders Due.

  Find mere info her.

 • &nbps;

  Københavns Kommune udbyder flytteydelser


  Over de næste par år skal der bruges ca. 100 mio. kr. på flytninger imellem de enkelte afdelinger. Opgaven er lige sendt i udbud, og der kan konkurreres i seks forskellige flyttediscipliner, hvor det gælder om at være bedst og billigst - og gerne på samme tid. 

  Der er direkte tildeling, parallelle rammeaftaler, kaskademodeller, miniudbud, case beskrivelser og andet godt i spil. Og så kan det være en fordel at have en professionel udbuds- og tilbudsekspert med i flyttebilen. 

  Tag fx fat i Bid Partner, der konsulentfirma med speciale indenfor tilbudsgivning på offentlige udbud af bl.a. flytteydelser. Kontakt gerne Lars Green, Bid Partner tlf. 4272 6500 for mere info.

   

  Tjek også dette link om de konkrete udbud 

 • &nbps;

  Stramning af forholdsregler pga. corona


  Det stigende corona smitteomfang medført at der sker en række stramninger på forholdsregler afledt af corona trykket.

  Flere af disse ændringer har specifik adresse til vognmænd, medens andre gælder bredt i hele samfundet.

  Vi har her valgt at bringe og eller linke, de for os mest relevante. Har I spørgsmål eller brug for uddybning, er I altid velkomne til at kontakte sekretariatet.

  Læs mere her.

 • &nbps;

  Formandens nytårshilsen 2022


  Flyttevirksomheder står godt rustede

  Så skiftede kalenderbladet igen, og det var lige pludselig år 2022. Havde vi troet at året vi lige har forladt ville blive ”business as usual”, må man konstatere at det ingenlunde blev tilfældet – år 2021 blev også et forandringernes år. 

  Ser vi tilbage på året der er gået, kan vi roligt sige at vi har trænet med forandringer, og usikre vilkår – det har corona, kapacitetsknaphed og uforudsigelighed været grundvilkår, vi nu har arbejdet under ikke blot i 21 men også det meste af 2020 – og det er gået alligevel, godt vil jeg endda sige, hvis vi maler med den brede pensel. 

  Læs mere.

Top