Velkommen
DMF medlemmer – din tryghed

Professionelle og veluddannede medarbejdere
Sundt arbejdsmiljø
Nødvendige hjælpemidler til en sikker flytning
Nænsom professionalisme i håndtering af dit indbo
Sker skaden er alle medlemmer forsikret


Copyright © 2012 DMF


Dansk Møbeltransport Forening | Alhambravej 18 | 1826 Frederiksberg C | Tlf.: + 45 33 21 24 14 | Fax. : + 45 33 23 01 05

Vi samarbejder med