4. september 2021

DMF's bestyrelse 2021

DMF's bestyrelse 2021

Nyt bestyrelsesmedlem

På  generalforsamlingen på Hotel Scandic i København blev den nuværende suppleant Jan Abildgaard fra Hvejsel Møbeltransport valgt til bestyrelsen, da det mangeårige bestyrelsesmedlem Michael Pedersen ikke ønskede genvalg.
Desuden blev Brian Mosgaard og Klaus M. Pedersen genvalgt til bestyrelsen.
Som suppleanter blev Leif Dahl genvalgt og Mikkel Bryde, Bryde & Sønner, blev valgt som ny suppleant.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Lasse Ødum som formand og Niels Borgstrøm som næstformand og Henrik Jørgensen som kasserer.
Bestyrelsen består herefter af følgende – foto fra venstre:
Lasse Ødum, Randers Flytteservice A/S, formand
Klaus M. Pedersen, Holte Flytte & Vgn. Forr. , bestyrelsesmedlem
Jan Abildgaard, Hvejsel Møbeltransport, bestyrelsesmedlem
Thomas Mikkelsen, Kvik Flyt, bestyrelsesmedlem
Brian Mosgaard, Mosgaard Flytteforretning, bestyrelsesmedlem
Niels Borgstrøm, DVD Flyt, næstformand
Ikke til stede: Henrik Jørgensen, Øbro Flytteforretning, kasserer

Top