26. juni 2023

”Det er OK, at vi skal gennemføre en grøn omstilling transportbranchen, men giv os lige en chance for at overleve som erhverv. Vi skal have en realistisk tidshorisont for at tilpasse os til de nye vilkår,” siger Lasse Ødum LINK, formand for DMF.

”Det er OK, at vi skal gennemføre en grøn omstilling transportbranchen, men giv os lige en chance for at overleve som erhverv. Vi skal have en realistisk tidshorisont for at tilpasse os til de nye vilkår,” siger Lasse Ødum LINK, formand for DMF.

Giv vores erhverv en chance for at overleve 

Loven om kilometerafgift på lastbiler blev vedtaget af Folketinget den 1. juni med 76 stemmer mod 29. 

Det betyder, at vognmænd – inkl. flyttemænd - fra 2025 skal betale afgift for hver kørt kilometer på alle statslige og en del af de kommunale veje.

I DMF er vi stærkt bekymrede over fremtiden for vores fag. Ja, for hele transportbranchen.

”Det er OK, at vi skal gennemføre en grøn omstilling transportbranchen, men giv os lige en chance for at overleve som erhverv. Vi skal have en realistisk tidshorisont for at tilpasse os til de nye vilkår,” siger Lasse Ødum, formand for DMF. 

Folketingets partier ønsker, at vi skal gå over til eldrevne lastbiler. P.t. er det en kæmpe udfordring bare at få leveret disse biler inden for den tidshorisont, politikerne har stukket ud.

Desuden kommer vi som transportbranche under ekstra pres, da konkurrencen fra vores europæiske kolleger bliver øget, da flere af de lande, vi konkurrerer med, giver tilskud til eldrevne biler i et helt andet omfang, end vi kender i Danmark. Som etableret flyttebranche er vi allerede rigelig presset af sort arbejde, når virksomheder med kun 3500 kg biler p.t. ikke bliver underlagt samme krav som DMF’s medlemmer.

 

Politikerne bør tage ansvar

Ligesom DTL mener vi, at politikerne nu har forpligtet sig til at levere på flere parametre for at sikre en reel grøn omstilling, så afgiften ikke bliver en gigantisk byrde for erhvervslivet.  

Som DTL’s direktør Erik Østergaard sagde ved lovforslagets vedtagelse, så rejser ”opkrævningssystemet, der skal virke pr. 1. januar 2025, mange spørgsmål om den tekniske og administrative del og ikke mindst betingelserne for at være med i form af kreditværdighed og eventuelle forudbetalinger.”

Han nævner også udrulningen af hele lade-infrastrukturen, hvor DTL allerede har foreslået at andre end elnetselskaberne kan udføre net-tilslutningen, at der kun betales for det faktiske elforbrug, og at net-tilslutningen kan betales over en længere periode. 

”Regeringen bør tage initiativ til, at dette sker ved de fornødne ændringer allerede i næste folketingssamling. Man kan ikke bare i en monopolsituation slippe håndtaget og signalere, at ”det skal markedet håndtere”, sagde Erik Østergaard.

Flertallet, der bar loven igennem Folketinget, bestod af regeringspartierne, SF, Enhedslisten, Radikale og Alternativet. Resten af tingets partier stemte imod lovforslaget.


Top