25. april 2023

Husk at søge om "råden over vej" hos kommunale myndigheder

Skal man som flyttevirksomhed arbejde i de større byers bykerner, skal der - for ikke at blive pålagt bøder for ulovlig standsning eller parkering - søges om formel ”råden over vej” hos de lokale kommunale myndigheder – typisk enheden der er ansvarlig for P-afgifter mv. 

I København har flere af vore medlemmer fra tid til anden mødt udfordringer med denne procedure. 

Derfor har vi tidligere på året rettet henvendelse til Københavns Kommune for en dialog om flyttebranchens særlige opgaveløsninger i bykerner, hvor det ofte er enten vanskeligt, eller helt umuligt, at standse for at løse opgaver. 

DMF møde

I februar havde DMF således et møde med Teknik & Miljøforvaltningens enhed for Vejtilladelser, og vi havde en god dialog om procedurer, tidsperspektiver - og også om den interne dialog i kommunen mellem tilladelsesudstedere og afgiftsafdelingen, der ikke altid er i synk. 

Der er generelt en god forståelse i kommunen for branchens særlige udfordringer, og der er også et ønske om at være behjælpelig i konkrete tilfælde, men naturligvis også en forventning til at man som flyttevirksomhed søger tilladelser, medbringer disse på opgaver og iagttager de krav til skiltning og afspærring, som kommunen stiller. 

Hvis din virksomhed oplever udfordringer med råden over vej (som man nu i øvrigt betaler for i København) hører vi gerne i sekretariatet om disse, så vi kan tilvejebringe gensidig forståelse mellem os og myndighederne.

 Mere info

Tjek virk.dk vedr. ansøgning om råden over vejareal vedr. opstilling af materiel på kommuneveje 

Tjek Københavns Kommune om de oplysninger, du skal bruge, når du skal ansøge om tilladelse til at opstille container, stillads, skurvogn, kran, flyttebil m.m. på vejareal.

 


Top