24.11.21

 

Krav til diesellastbiler i miljøzoner skærpes

 

Den 1. januar 2022 bliver kravene til diesellastbiler i miljøzoner skærpet igen. 

De skærpede krav til diesellastbiler betyder, at køretøjet for at køre lovligt i miljøzonerne tidligst må være registreret første gang den 1. januar 2015 eller skal være udstyret og synet med et godkendt partikelfilter.

Alle lastbiler med Euro 6-motor opfylder kravet uanset registreringsdato, fordi Euro 6-motorer er udstyret med et fabriksmonteret partikelfilter.

”Der er mulighed for at søge dispensation fra miljøzonekravene. Man kan fx søge, hvis man har bestilt en ny lastbil, der er forsinket i leveringen,” siger sekretariatschef Anders Due, DMF. 

 

Mulighed for dispensation

Vognmændene kan søge dispensation, hvis der er forsinket levering af et køretøj, og følgende er opfyldt:

• Det nye køretøj skal erstatte et andet køretøj, som bli­ver omfattet af miljøzonereglerne pr. 1. januar 2022.

• Køretøjet skal være bestilt senest d. 31. december 2021.

• Der skal foreligge en underskrevet købsaftale, hvor både købsdato og leveringsdato fremgår.

• Hvis køretøjet skal ombygges, skal der foreligge dokumentation for dette samt angivelse af endelig leveringsdato (i en e-mail).

• Hvis der er yderligere forsinkelse, skal der vedlæg­ges dokumentation fra relevant virksomhed (fx opbygger eller producent) for dette samt angivelse af ny leveringsdato (i en e-mail).

 

Hvis køretøjet er bestilt inden 31.12.21

Der kan også søges dispensation, selvom leveringen ikke er forsinket, hvis blot køretøjet er bestilt inden 31. december 2021. Afgørelsen vil dog altid være en konkret vurdering i den enkelte sag, og det kan ikke siges, om dispensationen vil blive givet helt frem til levering af det nye køretøj (fx hvis et køretøj bestilles i sidste øjeblik den 31. december 2021, og levering først er 1,5 år senere).

Læs mere på https://mst.dk/luft-stoej/luft/miljoezoner  eller kontakt sekretariatet hvis du har spørgsmål.


Top