13.12.2021

Stramning af forholdsregler pga. corona

Det stigende corona smitteomfang medført at der sker en række stramninger på forholdsregler afledt af corona trykket.

Flere af disse ændringer har specifik adresse til vognmænd - og dermed DMF's medlemmer, medens andre gælder bredt i hele samfundet.

Vi har her valgt at bringe og eller linke, de for os mest relevante. Har I spørgsmål eller brug for uddybning, er I altid velkomne til at kontakte sekretariatet.

 

Generel hjælp 

Generel hjælp til aktuelle corona regler mv finder I nemmest på Dansk Erhvervs side her: https://www.danskerhverv.dk/corona/netvark/

 

Sygedagpengerefusion

Aktuelt, og under vedtagelse, er muligheden for at få sygedagpengerefusion allerede fra dag 1, ved fravær der skyldes corona relateret sygdom, mistanke om corona, eller selvvalgt isolation, se mere her:

https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/personale/nyhedsarkiver---personaleforhold/nyheder-personalejura/2021/11/ny-trepartsaftale-om-dagpengerefusion-ved-fravar-pa-grund-af-covid-19/?newsletter=965203|adu@vognmandslauget.dk&utm_campaign=di-corporate&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=nyhedsbrev  

Vær opmærksom på at det er medarbejderen der melder om fravær, der er forpligtet til at anmelde forholdet i den omtalte Tro & Love erklæring. Formularen kan tilgås i borger.dk og efter rekvisition via E-boks.

 

Coronapas fra medarbejdere

Det er nu også muligt for arbejdsgiver at udbede sig coronapas fra medarbejdere, enten i form af vaccinationspas, eller gennem nyligt dokumenterede corona test, her gælder en gyldighed nu på 72 timer for PCR test, og 48 timer for lyntest. 

Læs mere om denne skærpelse her: https://www.danskerhverv.dk/corona/netvark/test-af-medarbejdere/  

 

Forholdsregler ved vareleveringer

Endelig, bringer vi også opslaget om forholdsregler ved vareleveringer, der er tiltrådt af 3F og de toneangivende arbejdsgiverorganisationer her:

https://dtl.eu/media/cgofoo0z/covid-19-anbefalinger-for-godstransport.pdf

 

Kontakt os

Vi ved fra sidst, at breder corona smitten sig yderligere, vil også restriktioner og forholdsregler hurtigt kunne ændres. Det er derfor vigtigt at I løbende holder jer ajour om ændringer og nye tiltag – eller kontakter os i sekretariatet.


Top