11.10.2021

 

1/3 af alle flytninger er foretaget af enlige 

Danmarks Statistik har netop offentliggjort sin årlige statistik over flytninger i Danmark. 

De nye tal viser bl.a., at 35-årige kvinder og mænd med dansk statsborgerskab i gennemsnit er flyttet hhv. 9,3 og 8,8 gange i løbet af deres liv.  

Piger og drenge med dansk statsborgerskab er i gennemsnit flyttet én gang som 5-årige, to gange som 15-årige, og for de 20-årige er drenge flyttet godt tre gange og piger knap tre og en halv gang. 

Fra det fyldte 18. år og frem til begyndelsen af 30’erne øges hyppigheden af adresseskift betydeligt. Denne øgede flyttehyppighed skyldes bl.a., at de unge flytter hjemmefra (og hjem igen), at der flyttes til og fra uddannelsesstedet herunder til og fra kollegier (knap to ud af tre kollegianere bor der under to år.

Af samtlige flytninger blev størstedelen, 32 pct., foretaget af enlige, 12,5 pct. blev foretaget af unge, der flyttede hjemmefra, og blev enlig og 9,9 pct. af par uden børn; 7,7 pct. af flytningerne blev foretaget af enlige, der flyttede til partner og 7,5 pct. stod par med børn for; 5,5 pct. af flytningerne blev foretaget af partnere, der bliver enlig, 4,3 pct. af enlige, der flyttede hjem til forælder/forældre, 3,4 pct. af unge, der flyttede hjemmefra og til partner og 3,4 pct. af enlige med børn.

Læs mere her: https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=46982

 


Top