9. maj 2022

Færre flytter til Sverige

I 2021 flyttede 2.799 personer fra Danmark til Sverige, hvilket er et fald på 287 flytninger sammenlignet med året før, og det laveste antal siden 1999. Samtidig flyttede 3.776 personer den modsatte vej fra Sverige til Danmark, hvilket er et fald på 137 personer i forhold til 2020, men stadig på nogenlunde samme niveau som de foregående år. 

Det skriver Danmarks Statistik i sin flyttestatisk for Øresundsregionen, 2021.

I alt flyttede 6.575 personer mellem Danmark og Sverige i 2021, hvilket er det laveste antal siden 2002. Over den opgjorte periode toppede flytningerne mellem Danmark og Sverige i 2007. Syv år efter åbningen af Øresundsbroen og året før finanskrisen.

 

Halvdelen af flytningerne sker inden for Øresundsregionen 

Af de 6.575 flytninger mellem Danmark og Sverige i 2021 var knap halvdelen, 3.026 flytninger, inden for Øresundsregionen, dvs. mellem Østdanmark (den danske del af Øresundsregionen) og Skåne (den svenske del af Øresundsregionen). Tilflyttere fra Sverige til Danmark slår sig i højere grad ned i Øresundsregionen, end dem der flyt-ter i den modsatte retning, idet 76 pct. af flytningerne fra Sverige til Danmark havde Østdanmark som destination. For personer, der flyttede fra Danmark til Sverige, var der 53 pct. der slog sig ned i Skåne, mens de resterende flyttede længere op i Sverige.

 

Koncentreret omkring København og Malmø 

De fleste flytninger over Øresund sker mellem de to folkerigeste kommuner i Øresundsregionen, København og Malmø. Af de 3.026 flytninger inden for Øresundsregionen i 2021 flyttede 425 personer fra Malmø Kommune til Københavns Kommune, mens 417 personer flyttede den anden vej. En tredjedel af alle flytninger inden for Øresundsregionen i 2021 var dermed en flytning mellem København og Malmø. 


Top