6. januar 2023

Nytårshilsen fra Formanden 2023 

 

Så blev det 2023, og vi skal i gang med et nyt kalenderår. Som vanligt benytter vi lejligheden til at komme med en nytårshilsen, hvor vi både ser tilbage, og frem i det nye år. 

 

Året 2022 blev på mange måder et usikkerhedens år, præget af krise, krig og forandring – ikke alt til det bedre. 

Krigen i Ukraine har på mange måder medført en helt ny dagsorden, og ændring af prioriteter, også i vort erhverv, flyttebranchen. Tydeligst har vi mærket det på stigende brændstofs priser, der fra 1 kvartal tog himmelflugt, og selv om stabiliseret en smule, stadig er på et markant højere niveau end vi har set nogensinde – at dieselpriserne oversteg benzinpriser, var der nok heller ikke mange der havde set komme. 

 

En galoperende inflation kom også hurtigt til, og blev snart fulgt af forudsigelige rentestigninger, så set i dét lys blev 2022 et udfordrende år, og ikke den tilbagevenden til stabile forhold, som afslutningen af corona restriktioner ellers havde givet håb om. 

 

Alt i alt må vi vel sige, at vi lige nu kigger ind i usikre tider der minder om krisevilkår. Når det er sagt, skal der stadig flyttes i Danmark – men må vi ruste os til, måske på et lavere niveau end vi har kendt. Jeg er sikker på at vore medlemmer er omstillingsparate, og tager bestik af situationen – det har vi vist tidligere at vi kan, men udfordringerne står i kø for tiden. 

 

Med en udfordrende dagsorden, er det vigtigt at vi også i tiden frem har organisationer der kæmper vore sag – og får taletid hos politikerne. Min forventning er, at både DTL og ATL vil gøre deres til at der bliver taget hånd om forhold der har en indvirkning på flyttevirksomhedernes vilkår. Aktuelt er der stadig et uafklaret forhold om vejafgifter – og selv om vi nu har fået en ny regering ser det ikke umiddelbart ud til at man er kommet på andre tanker. At vi i flyttebranchen også må bære vores del af den grønne omstilling er vi enige i, men vi skal også have rammebetingelser der er til at leve med. 

 

Et andet forhold der vil fylde i foråret, er overenskomstforhandlingerne der efter planen skal være på plads til marts. Der er vist ingen tvivl om at den dialog der allerede er igangsat mellem chaufførernes repræsentanter, og os som arbejdsgivere på den anden side, blive hård denne gang, også her er det vigtigt at vi opnår et resultat der kan fastholde vores konkurrencedygtighed. 

 

Har arbejdsmarkedet haft tendens til at være overophedet med næsten fuld beskæftigelse, og store udfordringer for os alle med at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft, er den nære fremtid vi ser ind i anderledes dyster – hvilket må være bagtæppet for de forhandlinger der pågår. 

 

I vort eget regi, afviklede vi i DMF over efteråret en bredt anlagt hvervekampagne i håbet om dels at profilere foreningen på de sociale medier, og nok så meget i håbet om at kunne tiltrække friske kræfter til flytte erhvervet. Vi håber I har set, og sat pris på initiativet, men for at få jeres direkte tilkendegivelser om kampagnen sender vi snarligt et spørgeskema ud til alle medlemmer, som vi meget gerne vil have I vil besvare, så vi af den vej samler erfaringer, og også gerne får nye ideer ind til fremtidige tilsvarende initiativer. 

 

I 2023 vil Transport messen ”Transport 2023” igen være på banen – i april måned, og i Herning som vi kender det. DTL vil være massivt til stede på messen, og i bestyrelsen i DMF planlægger vi at stå på standen lørdag den 22. april, så er du på messen vil vi opfordre jer til at kigge forbi. 

 

Dette, og andre initiativer, vil vi løbende informerer jer om via Nyhedsbrevet og på social medier. 

 

Må jeg med disse bemærkninger ønske dig, din familie, din virksomhed og dine medarbejdere et rigtig godt nytår 2023. 

 

Lasse Ødum 

Formand 

 


Top