5. januar 2022

Nytårshilsen fra formanden:

Flyttevirksomheder står godt rustede

Så skiftede kalenderbladet igen, og det var lige pludselig år 2022. Havde vi troet at året vi lige har forladt ville blive ”business as usual”, må man konstatere at det ingenlunde blev tilfældet – år 2021 blev også et forandringernes år. 

Ser vi tilbage på året der er gået, kan vi roligt sige at vi har trænet med forandringer, og usikre vilkår – det har corona, kapacitetsknaphed og uforudsigelighed været grundvilkår, vi nu har arbejdet under ikke blot i 21 men også det meste af 2020 – og det er gået alligevel, godt vil jeg endda sige, hvis vi maler med den brede pensel. 

Løsninger

Der er derfor god grund til at konstatere, at vi som flyttevirksomheder står godt rustet til også at møde udfordringerne, som de vil komme i 2022. Erhvervet har vist, at vi kan tilpasse os, at vi formår at finde nye løsninger og nye veje, når de ydre vilkår ændrer sig fra dag til dag. Uanset om det er midlertidige nedlukninger af sektorer, skærpede krav til værnemidler eller dokumentation over for kunder på vaccinerede eller testede medarbejdere – vi finder løsninger. 

Ingen tvivl om, at vi håber at hele samfundet kommer ind i en mere normal gænge igen – og gerne snart, selvom udsigterne ikke ser ud til at Corona vilkår er noget der forsvinder lige med det samme. 

 Nu skal det så heller ikke handle om Corona alene, selvom det har fyldt. Det er således også værd at hæfte sig ved nogle få andre punktnedslag i forhold fra året der gik, der enten fik, eller vil få, indflydelse på vores arbejde som flyttevirksomheder i tiden der kommer. 

EU-vejpakken 

En vigtig milepæl blev således nået med vedtagelsen af EU-vejpakken, der nu skal træde i kraft og vise sit værd. Selvom vi i Dansk Møbeltransport Forening blandt de fleste medlemmer måske ikke i det daglige mærker den internationale konkurrence på lønvilkår, er det alligevel mere end vigtigt at det nye regelsæt sætter rammer for hvad vilkårene er for transportydelser i Danmark, og øvrige EU lande, med et princip om at transporter skal ydes på nationale betingelser uanset farven på nummerpladerne. 

Det sagt, vil det så også være forkert ikke at nævne et mindst lige så presserende problem som vi nok alle er konfronteret med dagligt: manglen på kvalificeret arbejdskraft som chauffører. 

Det er en udfordring vi har levet med længe, men den bliver tilsyneladende kun større. Som vognmænd skal vi derfor løfte en opgave endnu bedre end hidtil: Vi skal gøre chaufførjobbet attraktivt, for vi er i konkurrence med rigtig mange andre erhverv der har samme udfordring, en udfordring der vil bestå, også når den sidste test-poder har lukket og slukket. Her har vi – som andre erhverv – brug for al den kvalificerde arbejdskraft vi kan få – også om den skal titrækkes fra udlandet. Vi hilser det derfor også velkommen, når Statsministeren vil gøre det nemmere også at tiltrække folk fra udlandet. Kvalificeret arbejdskraft hilser vi velkommen, og vil vi også tilbyde vilkår der er attraktive – vi skelner ikke, så længe vi møder arbejdskraft der kan løse opgaverne. 

Skærpede miljøzoner

”Grøn omstilling” slipper vi heller ikke at høre mere om – for tro mig, det er kommet for at blive… Helt præcist hvordan, i hvilken retning, og hvornår er straks meget vanskeligere at sige noget præcist om. 

De skærpede miljøzoner der trådte i kraft for blot et par dage siden, med krav om kun kørsel med Euro6 norm biler er bare ét af flere tiltag der vil komme flere af. Som flyttevirksomheder må vores holdning være, at også vores sektor må holde for – ikke mere end andre, men med de midler og muligheder som teknologierne tilbyder os. I sidste ende må meromkostningerne i øvrigt overvæltes på kunderne – den skal vi sikkert lige øve os på, men der er ikke nogen veje uden om. 

Flere faglige arrangementer

På de indre linjer har de medlemsvendte aktiviteter ikke været mange i året der er gået – af indlysende grunde med restriktioner på forsamlinger mv. Håbet skal være, at vi i 2022 igen kan ses oftere til faglige arrangementer. Dog kunne vi glæde os over en velgennemført generalforsamling i september sidste år, og planen er her og nu at sådan en skal vi naturligvis også have i det nye år – i bestyrelsen har vi taget de første skridt, og regner med at vi i år mødes på den jyske side, meget mere om dette senere. 

Mon ikke også året 2022 bliver der hvor der igen afvikles DTL generalforsamling fysisk, efter en to årig pause, vi tror det, og kan se at der også er sat tid og sted af i maj måned – i Kolding. 

Må jeg med disse bemærkninger ønske dig, din familie, din virksomhed og dine medarbejdere et rigtig godt nytår 2022. 

Lasse Ødum 

Formand 

Dansk Møbeltransport Forening


Top