3. juli 2023

Vognmænd med varevogne er ikke velkomne som medlemmer

DMF’s holdning til at optage vognmænd, der udelukkende har varevogne i deres flåde, er klar: De er ikke velkomne!

En række razziaer mod netop varevogne i de seneste år taler deres tydelige sprog, når man kigger på forseelser, der udløser bøder.

Det er fx manglende tilladelse til godstransport, manglende tilknytning til varebilen, forkert eller manglende firmanavn, overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen, overtrædelse af uddannelseskravet, kørsel med farligt gods, kørsel i frakendelsestiden og adskillige overlæs. (Kilde JP Århus).

”For at være medlem af DMF er det afgørende, at man som medlem følger de gældende regler og lovgivning. Vi skal konkurrere på lige vilkår, så vores prissætning afspejler vores reelle omkostninger. Desværre oplever vi, at mange flyttefirmaer, der udelukkende er baseret på varevogne, har vanskeligt ved følge reglerne, og det skader vores branche” siger Lasse Ødum, formand for DMF. 


Top