For Flyttemænd

Her ved udgangen af uge 18 er vi alle stadig påvirket af Corona-situationen, og det ligner et langt træk fremad.

Vi har også i indeværende uger samlet nogle af de centrale link med relevans for vognmænd, alle i senest opdaterede version:

Gradvis genoplukning:

Næste væsentlige dato synes at være 10. maj, hvor yderligere lempelser forventes at blive åbnet.

 

Tilskudsordninger iværksat:


I løbet af indeværende uge har der været et øget pres fra flere sider for at speede op på udbetalinger af opnåede hjælpeordninger. Som vi er orienteret, vil regeringen imødekomme dette ønske snarest.


I sidste uge skrev vi at 3F og de toneangivende arbejdsgiverorganisationer har forlænget aftalen om hjemsendelse uden løn til 31. maj, dette gjaldt, og gælder for chauffører, hvorimod der ikke er opnået enighed med Dansk Metal fsa. mekanikere.

Specifikt om vejtransport, fra Færdselsstyrelsen:
 

Seneste nyt herfra er i dag 1. maj, hvor frister for udløb af bla. EU kvalifikationsbeviser der udløber fra 1. maj og frem til 1. juni i år, nu får fristforlængelse til 31. oktober, se denne fane om reglerne:

https://www.fstyr.dk/da/Lister/Nyheder/Nyheder/2020/05/Gyldigheden-p%C3%A5-en-r%C3%A6kke-kort-og-beviser-bliver-forl%C3%A6nget


Retningslinjer for Chaufører og Varemodtagere (er tillige optrykt i seneste nr af DTL Bladet, april 2020):

 

Myndighedernes officielle Corona side:

 

Alle ovenstående link giver adgang til en række væsentlige forhold om Corona effekter mv. Er du i tvivl om et helt konkret underemne, er du velkommen til at kontakte os.

 

Downloads

A1covid gods-samlet
Guide til virksomheder berørt af COVID-19 


Top