For Flyttemænd

Til Dansk Møbeltransport Forening

Forbrugerklagenævnet anvender, i forbindelse med sagsbehandling, undersøgelser udført af personer med teknisk ekspertise og stor faglig viden (også kaldet sagkyndige) inden for det område, som sagen vedrører. Sekretariatsbetjening af Forbrugerklagenævnet varetages af Området for Forbruger og Erhverv i Nævnenes Hus, som også forestår samarbejdet med de sagkyndige.

Lige nu søger vi sagkyndige inden for flytteydelser - bestilt af en privat forbruger til flytning af privatindbo.

Den sagkyndiges opgave inden for ovennævnte område er at undersøge de genstande, som forbrugeren har anført der er opstået skade på i forbindelse med flytningen. Den sagkyndige skal herefter udarbejde en udtalelse hvori den sagkyndige blandt andet skal vurderer, om de undersøgte skader er typiske flytteskader. Hertil kan der være spørgsmål omkring det opkrævede vederlag.

Som brancheforening inden for området sender vi jer hermed link til stillingsopslaget:

https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=134143&DepartmentId=9098&MediaId=5

Såfremt I har et eller flere medlemmer, som I tænker kan være potentielle sagkyndige inden for området, er I velkommen til at videreformidle stillingsopslaget til jeres medlemmer og opfordre dem til at søge stillingen via vores rekrutteringssystem.

Der er deadline for ansøgning den 11. september 2020.


Top